konkursy, wystawy, publikacje

2023

 • False Flag na Rotterdam Photo
 • „Jeśli w każdym momencie została cząstka mnie, ile zostanie mnie na potem?” podczas grupowej wystawy kolektywu Hydroza, Pracownia Wschodnia, Warszawa
 • False Flag podczas Annual Work in Context International Symposium of Central European Photography, Budapest

 

2022

 • Zdjęcia na wystawie grupowej w Rzymie w galerii LoosenArt
 • Zdjęcia z projektu Fals Flag na wystawie „Curating Gustave Eiffel 190 years later”, Belgrad
 • Zdjęcia portretowe na grupowej wystawie podczas Merlinka Festival, Queer Europe w Novi Sad i Belgradzie
 • Portrety w książce oraz wystawach Fresh Eyes organizowanego przez GUP Magazine, pokazujących najlepiej zapowiadających się młodych fotografów z Europy, Amsterdam, Rotterdam
 • False Flag na festiwalu fotografii Grenze w Arsenali Fotografici, Verona
 • False Flag, slideshow, Festiwal Fotografii w Rybniku
 • wywiad i rozkładówka w magazynie K MAG, nr 109
 • publikacja w magazynie Collect Art (Tbilisi, Gruzja), Specjał Edition May 2022, Queer Art
 • udział w warsztatach Nikon-NOOR Academy. Warszawa

2021

 • zdjęcia w dziale „wasze prace” w magazynie K Mag , nr 103
 • fotografie opublikowane w Lynx Contenporary
 • fotografie na pierwszej wystawie w K Mag Art Spot, Warszawa
 • wyróżnienie przyznane przez Pix.House
 • prezentacja prac w Picture Doc, Pracownia Duży Pokój, Warszawa
 • nagroda im. Jana Sawki, Fama Festiwal, Świnoujście
 • fotografie na wystawie plenerowej w Tarnowskich Górach, podczas festiwalu Żywe Srebro
 • zdjęcia na wystawie 30+ Instytutu Twórczej Fotografii, Opava, Zabrze, Opole
 • druga nagroda w konkursie na talent roku organizowanego przez Pix.House
 • nagroda za osiągnięcia w dziedzinie kultury prezydenta miasta Knurów

2020

 • zdjęcia w zinie „Wolność”, wydanego przez Picture Doc
 • zdjęcia z cyklu EPGL na wystawie pt. 30lecie Instytutu Twórczej Fotografii w Opavie”, Bratysława
 • wystawa indywidualna „Bohaterowie narodu”, kurator Krzysztof Szewczyk, Poligon Gallery
 • publikacja prac z cyklu „Dam radę jak dorosnę” w Galeria Telefon
 • współpraca przy koncercie i towarzyszącym mu performance – Oondood&Mołr Dramaz  + goście, na Tauron Nowa Muzyka (videa i fotosy na wizualizacje, przygotowanie scenografii i strojów z Zuzią Łapką, dokumentacja)
 • projekt EPGL pokazany w sekcji slideshow na RFF (Rybnicki Festiwal Fotografii)
 • okładka i dwie sesje w The Lavender
 • publikacja prac w sekcji „wasze prace” w mediach społecznościowych magazynu K Mag
 • praca na wystawie pokonkursowej Fotografia Odklejona
 • kolaż na wystawie Art Upcykling
 • fotografia na wystawie grupowej „Ludzie” organizowanej przez WhoMan
 • wystawa prac w przestrzeni miejskiej miasta Gliwice

2019

 • zdjęcia z cyklu EPGL na wystawie zbiorowej „Nowe widzenie Śląska”, Czytelnia Sztuki, Gliwice, 12.2019
 • fotografie z cyklu EPGL w publikacji „Made in Opava. Polscy studenci Instytutu Twórczej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie”

2018

 • indywidualna wystawa „NN 433” w Galerii na6, Gliwice, 30.03-25.04.2018
 • wywiad w dziale Świeża Crew w magazynie Ultramaryna
 • nagroda główna za fotoreportaż w konkursie GRAND PRESS PHOTO, w kategorii YOUNG POLAND, 2018
 • publikacja nagrodzonych prac w magazynie Press, 07-08.2018
 • nagrodzone prace w albumie Grand Press Photo 2018
 • prezentacja prac podczas prelekcji „Śląsk, jakim go widzę”, gdzie Arkadiusz Gola
 • prezentował najnowsze zdjęcia i trendy wśród fotografów ze Śląska, Festiwal Ślonski szwong”

2017

 • prezentacja cyklu EPGL w 28. odcinku „Dobry Kadr”, prowadzonego przez Arkadiusza Gole, Dziennik Zachodni
 • publikacja fotografii w The Hidden Photo
 • Showmeyourufo at the Noorderlicht Photofestival 2017, wystawa zbiorowa

2015

 • DEBUTS  – publikacja (edycja 2015) i wystawy zbiorowe – Łódź, Kraków, Warszawa, Opole, Wiedeń
 • Eastreet 3- publikacja i wystawy zbiorowe – Lublin, Zagreb, Wrocław

 

 

 

 

2022

 • Photos from the Fals Flag project at the exhibition „Curating Gustave Eiffel 190 years later,” Belgrade
 • Portrait photos on group exhibition at Merlinka Festival, Queer Europe in Novi Sad and Belgrade
 • Portraits in group exhibition in Rome at LoosenArt gallery
 • Photographs in a book and in Fresh Eyes exhibitions organized by GUP Magazine, showing the best emerging young photographers from Europe, Amsterdam, Rotterdam
 • False Flag at the Grenze photography festival at Arsenali Fotografici, Verona
 • False Flag, slideshow, Festival of Photography in Rybnik
 • interview and spread in K MAG magazine, no. 109
 • publication in Collect Art magazine (Tbilisi, Georgia), Special Edition May 2022, Queer Art
 • participation in Nikon-NOOR Academy workshops. Warsaw

2021

 • photos in the „your works” section of K Mag magazine , no. 103
 • photographs published in Lynx Contemporary
 • photographs in the first exhibition at K Mag Art Spot, Warsaw
 • distinction awarded by Pix.House
 • presentation of works in Picture Doc, Pracownia Duży Pokój, Warsaw
 • Jan Sawka award, Fama Festival, Swinoujscie
 • photographs at an outdoor exhibition in Tarnowskie Góry, during the Live Silver Festival
 • photographs at the 30+ exhibition of the Institute of Creative Photography, Opava, Zabrze, Opole
 • second prize in the talent of the year competition organized by Pix.House
 • award for achievements in culture by the president of the city of Knurów